top of page

ASIA

CLAUDI PTOLEMEU

CLAUDI PTOLOMEU

Contorns antics

PRIMA ASIAE TABULA.

PONTUS et BITHYNIA, ASIS PROPRIA, LYCIA, GALATIA, PAMPHYLIA, CAPPADOCIA, ARMENIA MINORIS, CILICIA  

TERTIA ASIAE TABULA.

COLCHIS, IBERIA, ALBANIA, ARMENIA MAIORIS

FIFTH  ASIAE TABULA.

MEDIA, ASSYRIA, SUSIANA, PERSIS, HYRCANIA, PARTHIA, CARMANIA DESERTA

SEVENTH ASIAE TABULA.

SCYTHIA INTRA IMAUM  MONTEM, MARGIANA, BACTRIANA, SOGDIANA, SACARUM

NONA ASIAE TABULA.

ARIA, PAROPANISADE, DRANGIANA, ARACHOSIA, GEDROSIA

ELEVENTH ASIAE TABULA.

INDIA EXTRA GANGEM, SINARUM

SECOND ASIAE TABULA.

ASIAN SARMATIA 

FOURTH  ASIAE TABULA.

CYPRUS INSULA, SYRIA, IUDEA vel PALESTINA, ARABIA PETREA, ARABIA DESERTA, MESOPOTAMIA, BABYLONIA

SIXTH  ASIAE TABULA.

ARABIA FELIX, CARMANIA

EIGHTH  ASIAE TABULA.

SCYTHIA EXTRA IMAUM MONTEM, SERICA

TENTH ASIAE TABULA.

INDIA INTRA GANGEM

TWELFTH ET LAST  ASIAE TABULA.

TAPROBANE INSULA

Contorns moderns

PLINI EL VELL

PLINI EL VELL

ESTRABO

STRETCHED

RESTE D'AUTORS

RESTE D'AUTORS

BASE DE DADES

DADES BASE

bottom of page